Technologie 3D w projektowaniu opakowań – oprogramowanie „Web Center”

Inwestycje w systemy WebCenter firmy Esco do komunikacji online z klientem oraz Studio do prototypowania opakowań 3D.