Wizualizacja marki

W Tango Agencji Brandingowej pracują doświadczeni projektanci, którzy na bazie wytycznych strategów (brief), tworzą wizualizację marki. Jest to zadanie złożone, bo do jego realizacji, obok umiejętności projektowych, potrzebna jest także specjalistyczna wiedza na temat specyficznych aspektów komunikacji społecznej i marketingowego zastosowania jej w praktyce rynkowej. Wizualizacja marki jest w istocie procedurą wyboru nie tylko atrakcyjnych estetycznie i znaczeniowo elementów plastycznych (znaków, nazw, kolorów itp.) ale także wymogów zapewnienia zgodności wykreowanego przez projektanta obrazu produktu z przyjętą dla niego strategią.

Wykonujemy kompleksową usługę identyfikacji wizualnej produktu. Zaczynamy od analizy konkurencji i pracujemy nad projektem, aż po samo wykończenie. Naszą pracę dzielimy na pięć etapów, dzięki którym jesteśmy w stanie stworzyć zapadające w pamięć i dobrze sprzedające się opakowania. Nasze projekty uwzględniają tworzenie „osobowości” opakowania, w kontekście kształtu, czytelności, estetyki i ekspozycji zalet produktu.

Analiza konkurencji to kluczowy etap mający wpływ na projektowanie opakowań produktów. Pozwala nam na zdiagnozowanie obecnej sytuacji na rynku oraz wykluczyć schematy i podobieństwa stosowane w przypadku konkurencji.

Diagnoza Państwa marki, to zestawienie jej mocnych i słabych elementów, określenie jakie zagrożenia rynkowe pojawiają się wokół marki oraz w jakim stopniu marka ma szansę na rozwój.

Pozycjonowanie marki, to wyciągnięcie najbardziej wartościowej dla konsumenta cechy produktu, określenie dalszej drogi budowania wizerunku marki wokół tej cechy, z uwzględnieniem charakterystyki grupy docelowej i bezpośredniej konkurencji.

Wizualizacja marki obejmuje całościową identyfikację wizualną - opakowań, strony www, materiały POS i elementy wyróżniające produkt na półce.