Strategia e-Marketingowa

Strategia e-Marketingowa

Strategia e-marketingowa to przemyślany plan działania wyznaczający cele i sposób ich osiągnięcia. Ten fundament funkcjonowania każdej organizacji musi zostać solidnie wykonany, co warto powierzyć specjalistom, którzy mają wiedzę, doświadczenie, znają sieciowe narzędzia oraz aktualne trendy. Pierwszy etap prac naszej agencji to gruntowny research. Sprawdzamy, czy na stronie były wykonywane działania promocyjne, analizujemy ich jakość oraz założenia. Następnie identyfikujemy potencjał, możliwości oraz szanse i zagrożenia. Odpowiadamy na pytanie, co robić, kiedy, jak i gdzie, by zrealizować postawione cele.

Produktem naszych prac jest całościowa strategia e-marketingowa ze szczegółowym harmonogramem, media planem, kosztami oraz prognozą rezultatów. Tworzymy identyfikację wizualną, wybieramy kanały promocyjne oraz określamy budżet. Na końcu prowadzimy wszechstronną analizę wskaźników skuteczności KPI (Key Performance Indicators). Efektem trafnie dobranych działań jest poprawa komunikacji, silniejsza marka, większa przewaga konkurencyjna, a przede wszystkim bardziej efektywna alokacja zasobów, jasny oraz spójny obraz przedsiębiorstwa.

Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, na bieżąco prowadzimy audyt zmian, a także wspieramy proces ich wdrażania. W całym procesie tworzenia strategii e-marketingowej jesteśmy otwarci na dialog i konsultacje. Wspólnie pracujemy na Państwa sukces.

Korzyści ze strategii e-marketingowej:

  • Ustala kierunek rozwoju, promocji i działań e-marketingowych
  • Pomaga w identyfikacji grupy docelowej
  • Tworzy listę potencjalnych i obecnych konkurentów
  • Dopasowuje budżet do działań