Proces tworzenia szkolenia e-learningowego

Proces tworzenia szkolenia e-learningowego

W naszej firmie stawiamy na relację z klientem. To dlatego przy każdym projekcie przydzielimy Ci opiekuna (project managera) który będzie osobą kontaktową z naszej strony i to on będzie ustalał wszelkie szczegóły dotyczące zlecenia.
Ramowy harmonogram naszej współpracy będzie wyglądał tak:
 1. Ankietowanie i analiza pracy pracowników, badanie ducha i misji organizacji.
 2. Spisanie briefu, który określa potrzeby, wymagania i mierzalne cele klienta.
 3. Opracowanie materiałów merytorycznych.
 4. Spisanie założeń projektowych, celów szkolenia, sposobu realizacji; wycena.
 5. Stworzenie scenariusza szkolenia na podstawie materiałów merytorycznych.
 6. Konsultacja scenariusza ze scenarzystą/metodykiem w obecności project managera.
 7. Przedstawienie i konsultacja koncepcji graficznej w obecności grafików i dewelopera.
 8. Stworzenie prototypu szkolenia i jego konsultacja z klientem w obecności dewelopera.
 9. Ostateczna produkcja szkolenia z udźwiękowieniem i animacjami.
 10. Weryfikacja szkolenia i zgłoszenie ewentualnych poprawek.
 11. Odbiór gotowego szkolenia i podpisanie protokołu odbioru.
Podstawą naszego działania jest zapewnienie Ci swobody komunikacji, wglądu w przebieg tworzenia szkolenia i bezpośredni wpływ na efekt końcowy.

Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoich potrzebach.

Dowiedz się więcej: