Motyl
Klient:

Motyl

Odświeżenie linii chrzanów stało się pretekstem do uproszczenia komunikacji.  Dodany w tle zabieg obrazujący prawdziwą strukturę liścia, uświadamia konsumentom silne powiązanie marki Motyl z naturą.

Celem było odświeżenie linii opakowań na chrzany i sosy chrzanowe