Rodo

Administratorem danych osobowych zawartych w korespondencji email jest Agencja Reklamowa TANGO Spółka komandytowa M. Marciniak i Sp–ka z siedzibą 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 1/3. Dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – zgody osoby, której dane dotyczą, lub – art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako cel własny administratora. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji lub do ustania przyczyny biznesowej, dla której były przetwarzane. Dane nie będą profilowane.

Korzystając z witryny internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez itDesk Sp. z o.o.

Informacje zebrane z plików cookie ustawionych w urządzeniu, które kwalifikują się jako dane osobowe, będą przetwarzane przez firmę itDesk Sp. z o. o. ul. Domańskiego 112A, 45-852 Opole – firmę oferującą identyfikację potencjalnych klientów poprzez usługę websource.link

Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie usłudze WebSource.link polepszenia usług świadczonych nam i naszej stronie internetowej poprzez dodanie danych do ich bazy danych o firmach.

Dane zbierane i wykorzystywane przez usługę WebSource.link do osiągnięcia tego celu to informacje o adresie IP, z którego odwiedziłeś naszą stronę, oraz informacje techniczne, które umożliwiają firmie itDesk odróżnienie różnych użytkowników od tego samego adresu IP. WebSource.link przechowuje domenę danych wejściowych w celu korelacji adresu IP z podmiotem gospodarczym.

Aby uzyskać pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności dostępną w usłudze https://websource.link/polityka-prywatnosci​ .

W ramach usługi WebSource.link na Twoim urządzeniu zostanie umieszczone ciasteczko przez okres 1 roku które pomoże usłudze WebSource.link w skuteczniejszym określeniu prawdopodobieństwa powiązania wizyty z firmą.

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę przetwarzanie Twoich danych osobowych. Takie wycofanie może zostać dokonane poprzez skontaktowanie się z nami lub skontaktowanie się bezpośrednio z itDesk Sp. z o.o. na adres email: support@websource.link