Tango Agencja Brandingowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, iż:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tango Agencja Reklamowa M.Marciniak i  S-ka Spółka Komandytowa z siedzibą 90-212 Łódź ul. Sterlinga 27/29;

2)     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO – w celu promowania usług i towarów Administratora.

3)     Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu.

4)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5)     odbiorcami danych osobowych mogą być organy upoważnione z mocy przepisów prawa, podmioty zewnętrzne za których pośrednictwem realizowana jest wysyłka maili.

6)     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych nie rodzi żadnych konsekwencji.

8)     Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani poddawane automatycznemu przetwarzaniu.