Strategia internetowa

Strategia

Elementy / etapy planowania strategii w Tango

założenia biznesowe

Założenia biznesowe

Przed przystąpieniem do prac, musimy poznać cel, misję i wizję firmy.

grupa docelowa

Grupa docelowa

Kolejnym etapem jest identyfikacja i analiza klienta docelowego oraz stworzenie persony.

analiza konkurencji

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji jest kluczowym elementem planu marketingowego każdej firmy.

strategia marki

Strategia marki

Na kolejnym etapie naszych prac tworzymy strategię marki.

media plan

Media plan

Sam produkt się nie sprzeda dlatego tworzymy plan sprzedażowo-promocyjny.-promocyjny

badanie rynku

Badanie rynku

Zorganizowany wysiłek mający na celu zrozumienie percepcji, potrzeb i motywacji odbiorców.