założenia biznesowe

Założenia biznesowe

Przed przystąpieniem do prac, musimy poznać cel, misję i wizję firmy. Razem z klientem próbujemy odpowiedzieć na pytania: gdzie jest obecnie firma, gdzie chce być za rok – trzy lata, jakie obecnie sprzedaje produkty/usługi, jakie są plany sprzedażowe, produkcyjne / usługowe, plany rozwoju lokalnego / globalnego. Kto jest dostawcą, jakie są rynki zbytu, jakie są cele sprzedażowe, finansowe i niefinansowe?

Na tym etapie przygotowujemy analizę SWOT i PEST. Na podstawie zebranych danych tworzymy obszerny dokument z założeniami biznesowymi firmy lub marki.